Dopuszczalne prędkości na polskich drogach

Ograniczenie prędkości

W Polsce istnieje wiele rodzajów dróg przeznaczonych dla pojazdów osobowych, motocykli, autobusów, aut ciężarowych, itp. Jedną z podstawowych zasad poruszania się po nich jest jazda z odpowiednią prędkością. Przekroczenie prędkości wiąże się nie tylko z ryzykiem otrzymania mandatu i punktów karnych (a nawet z czasową utratą prawa jazdy), ale również z możliwością spowodowania wypadku i zagrożenia zdrowia oraz życia swojego i innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym warto przestrzegać ograniczeń prędkości, które obowiązują na terenie naszego kraju.


znak autostradaDopuszczalna prędkość na autostradzie

Autostrada to droga szybkiego ruchu, która pozwala na sprawne pokonywanie dalekich dystansów w dość krótkim czasie. W związku z tym po takiej drodze można poruszać się z dużą prędkością, jednak mimo to istnieją ograniczenia dla poszczególnych typów pojazdów.

Pojazdy osobowe, motocykle oraz pojazdy dostawcze, których masa nie przekracza 3,5 ton mogą poruszać się po autostradzie z maksymalną prędkością 140 km/h. Jeśli chodzi o pojazdy z przyczepami, ciężarówki, autobusy i pojazdy dostawcze o masie przekraczającej 3,5 tony, to obowiązuje ich prędkość maksymalna 80 km/h, a autobusy 100 km/h.
ekspresówkaDopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych

Drogi ekspresowe to również drogi szybkiego ruchu, które zwykle spełniają zadania obwodnic dużych miast i nie tylko. Na takich drogach obowiązują również wyższe limity prędkości w zależności od rodzaju pojazdu oraz rodzaju drogi ekspresowej.

Na drodze ekspresowej dwujezdniowej pojazdy osobowe, motocykle i auta dostawcze o masie mniejszej niż 3,5 tony mogą jechać z prędkością 120 km/h, jednak na drodze ekspresowej z jedną jezdnią, pojazdy te muszą zmniejszyć swoją prędkość maksymalną do 100 km/h.

Jeśli chodzi o autobusy, ciężarówki, cięższe pojazdy dostawcze i auta z przyczepami to obowiązują je takie same zasady jak na autostradzie, czyli ich maksymalna prędkość to 80 km/h (autobusy 100 km/h) na drodze ekspresowej dwujezdniowej oraz jednojezdniowej.


Droga z zieloną tablicą

Zielona tablica spełnia zadania informacyjne. Jeśli nie ma pod nią żadnego znaku z ograniczeniem prędkości, wówczas obowiązują standardowe zasady jak na każdej innej drodze poza terenem zabudowanym (w większości przypadków prędkość to 90 km/h). W przypadku umieszczenia znaku z ograniczeniem, należy stosować się do limitu prędkości na terenie całej miejscowości.

Fotografia główna: Pixabay

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]