Od 1 października polscy kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego

mercedes kokpit

Pojawił się oficjalny komunikat podpisany przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego informujący o tym, że od 1 października 2018 roku kierowcy w Polsce będą mogli jeździć bez konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego ani polisy OC.

Dzięki tym zasadom jazda autem bez dowodu rejestracyjnego lub dowodu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia OC po 1 października 2018 roku nie będzie karana mandatem. Jest to możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym – uchwalonej przez Sejm 9 maja 2018 roku.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał komunikat zwalniający kierowców z obowiązku posiadania niektórych dokumentów podczas prowadzenia pojazdu. Komunikat zostanie opublikowany, a od 1 października zmiana oficjalnie wejdzie w życie. Zdaniem ministra cyfryzacji zmiana ta będzie stanowić znaczące ułatwienie dla kierowców.

W myśl nowych przepisów kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego ani polisy OC, ponieważ dane na temat pojazdu i informacje związane z zawartą polisą znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Służby uprawnione do kontroli, takie jak policja, straż miejska albo Inspekcja Transportu Drogowego w czasie kontroli sprawdzą dane znajdujące się w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Likwidacja obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego jest związana ze zmianą dotyczącą zatrzymywania oraz zwrotu dokumentów tego rodzaju. Do tej chwili dokument zatrzymywano fizycznie. Od 1 października 2018 roku, jeśli pojazd nie będzie spełniać norm dotyczących ochrony środowiska, będzie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz nie będzie spełniać innych istotnych wymagań, wówczas uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o takim zatrzymaniu przekazana zostanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzyma pokwitowanie.

Jeśli chodzi o zwrot dokumentu to może go odnotować organ, który go wydał (np. urząd miasta) lub każda inna jednostka wchodząca w skład podmiotu, który go zatrzymał.

Najczęstsze pytania

1. Czy konieczne jest wożenie ze sobą prawa jazdy?

Osoba prowadząca pojazd nadal musi wozić ze sobą prawo jazdy oraz dowód osobisty. Oprócz tego w okresie przejściowym osoba taka może być zobowiązana do odpowiedzi na pytanie kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny (można powiedzieć, że dokument znajduje się w domu, firmie, itp.).

2. Czy nowe przepisy sprawią, że dowód rejestracyjny stanie się niepotrzebny?

Nie. Dowód rejestracyjny nadal jest dokumentem potrzebnym podczas załatwiania różnych formalności, takich jak sprzedaż pojazdu, wyjazd zagraniczny czy też przegląd samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów.

3. Do jakich informacji w bazie danych będzie mieć dostęp policjant podczas kontroli?

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy też straż miejska ma dostęp do części CEPiK zwanej Centralną Ewidencją Pojazdów. W ewidencji tej, organ kontrolny może sprawdzić dane auta oraz wydanych dokumentów, takich jak polisa ubezpieczeniowa czy też badanie techniczne.

4. Jakie informacje w CEPiK może sprawdzić obywatel?

W bazie CEPiK dostępne są informacje na temat ilości punktów karnych, stanu technicznego autobusu (np. przed wyjazdem turystycznym, wycieczką szkolną, itp.). Dzięki usłudze znanej pod nazwą „Mój Pojazd” istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich danych na temat własnego samochodu, które znajdują się w CEPiK.