Wypadek czy kolizja?

wypadek czy kolizja

Zdarzenia na drodze mogą mieć mniej lub bardziej poważne konsekwencje. Wszystko zależy od okoliczności i tego w jakim stopniu osoby biorące udział w zdarzeniu doznały uszczerbku na zdrowiu. Na tej podstawie dokonuje się również kwalifikacji czy mamy do czynienia z wypadkiem czy kolizją drogową.

W potocznym języku często naprzemiennie używamy sformułowań kolizja i wypadek na określenie tego samego zdarzenia drogowego. Nie wszyscy bowiem mają świadomość tego, że kolizja i wypadek to całkowicie dwa różne pojęcia. Kluczowy jest fakt czy ktoś poniósł śmierć bądź znacząco ucierpiał na zdrowiu.

Czym jest kolizja?

Kolizją drogową lub inaczej stłuczką nazywamy zdarzenie w ruchu lądowym, które miało miejsce w wyniku nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu, a skutkiem tego są straty materialne np. w postaci zniszczonego samochodu lub też gdy jeden z uczestników doznał obrażeń ciała, ale trwających krócej niż 7 dni.
Zatem kolizja jest definicją zdarzenia drogowego, w którym nie ma zabitych lub ciężko rannych osób.

Uczestnik kolizji – jak postępować?

Jeżeli jesteśmy uczestnikami kolizji to w pierwszej kolejności powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia pamiętając przy tym o zachowaniu ostrożności szczególnie, gdy do stłuczki doszło na trasie szybkiego ruchu.

Warto zaznaczyć, że jeżeli nie ma wątpliwości co do tego kto jest sprawcą kolizji, nie ma konieczności wzywania policji, chyba, że jeden z kierowców może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Gdy nie ma takiej potrzeby kierowca może sporządzić oświadczenie, które będzie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z OC. Co powinno znaleźć się na takim dokumencie?

Przede wszystkim dane personalne osób, które uczestniczyły w kolizji, informacje o pojazdach, nazwę ubezpieczyciela, nr polisy OC i datę jej ważności oraz szczegółowy opis okoliczności, w których doszło do stłuczki wraz z zakresem poniesionych strat.

Co to jest wypadek?

Kiedy z kolei mamy do czynienia z wypadkiem drogowym? Ma on miejsce wtedy, gdy nieumyślnie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące w danym miejscu, które w konsekwencji doprowadziły do uszkodzeń ciała jednego z uczestników zdarzenia, trwających powyżej 7 dni lub skutkowały śmiercią osoby biorącej udział w wypadku.

Stan zdrowia, w tym skalę uszkodzeń ciała i zaburzeń funkcjonowania narządów określa lekarz. Podsumowując wypadek jest więc groźniejszą formą zdarzenia drogowego, w którym są ciężko ranni lub zabici.

kierowca lawety

Świadek wypadku – jak się zachować?

Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku drogowego przede wszystkim zadbajmy o własne bezpieczeństwo zakładając kamizelkę odblaskową i zostawiając auto na poboczu tak by nie zagrażało innym kierowcom.

Bardzo ważne jest zabezpieczenie i oznakowanie miejsca zdarzenia przez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych. Jeżeli na miejscu nie ma jeszcze służ bezzwłocznie należy zadzwonić pod numer alarmowy informując jednocześnie o liczbie osób, które brały udział w wypadku i będą potrzebować pomocy.

Do przyjazdu służb medycznych należy udzielać poszkodowanym pierwszej pomocy i nie oddalać się. Nie można także przestawiać pojazdów, które uległy wypadkowi i zacierać jakichkolwiek śladów mogących pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Zdjęcie główne: Pixabay

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]