Czy pomoc drogowa jest pojazdem uprzywilejowanym?

policja

W świetle przepisów, pojazdem uprzywilejowanym jest ten pojazd, który w trakcie poruszania się po drodze publicznej, stosuje jednocześnie niebieskie sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym nasileniu. Do najbardziej rozpoznawalnych pojazdów uprzywilejowanych należą: karetki zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy należące do zawodowej i ochotniczej straży pożarnej oraz policji, straży gminnej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kwalifikacja pomocy drogowej jako pojazdu

Zgodnie z nowelizacją ustawy, wprowadzoną w lutym 2018 roku, pomoc drogowa nie jest pojazdem uprzywilejowanym. W praktyce oznacza to, że chociaż samochody te, ze względu na poruszanie się w miejscach natężonego ruchu, np. po autostradzie, mogą posługiwać się sygnałami świetlnymi w postaci żółtych sygnalizatorów, to nie posiadają takich uprawnień, jakie przypisane są pojazdom uprzywilejowanym. Tzn. nie mogą, nawet w wyjątkowych sytuacjach, łamać przepisów ruchu drogowego ani też wymuszać pierwszeństwa.

Pomoc drogowa wzywana do usterek, kolizji i wypadków, ma na celu zabezpieczenie uszkodzonych pojazdów oraz przetransportowanie ich za pomocą holownika lub lawety do mechanika, a w przypadku dużej dewastacji pojazdu, na złom. Taka działalność nie uprawnia pomocy drogowej do poruszania się po ulicach w charakterze pojazdu uprzywilejowanego. Aby jednak zostać dopuszczonym do udzielania pomocy w ruchu drogowym, samochód musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinien być specjalnie oznaczony za pomocą naklejek informacyjnych, a kabina pojazdu powinna być w kolorze pomarańczowym.

Fot. Pexels

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]