Czy pomoc drogowa musi mieć tachograf

Tachograf jest urządzeniem pomiarowym, służącym do rejestracji czasu przejazdu, prędkości i czasu pracy oraz odpoczynku danego kierowcy, podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych. O tym, czy dany pojazd powinien być wyposażony w tachograf, decydują dyrektywy unijne oraz przepisy ruchu drogowego. Jak się bowiem okazuje, przepisy te wyłączają niektóre pojazdy z obowiązku posiadania i stosowania tachografu.

Przepisy regulujące zastosowanie tachografu

Według art. 3 rozporządzenia WE 561/2006 pojazdy, które spełniają określone warunki, nie muszą stosować tachografu podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Jednym z takich wyjątków jest pomoc drogowa, jednak jedynie wówczas, gdy pojazdy specjalistyczne pomocy drogowej poruszają się w promieniu 100 kilometrów od swojej bazy.

Podobne zwolnienie z obowiązku dotyczy tych samochodów, które nie przekraczają maksymalnej prędkości 40 km/h lub są pojazdami specjalistycznymi, używanymi np. do celów medycznych, akcji ratunkowych lub po prostu służą nam w celach prywatnych.

Ponadto warto pamiętać, że jedynie te pojazdy, które zostały wymienione w obowiązującej dyrektywie, zwolnione są z obowiązku stosowania tachografu. Pozostałe pojazdy, które nie spełniają warunków rozporządzenia WE 561/2006, podlegają takiemu obowiązkowi. Chociaż pomoc drogowa nie musi stosować tachografu w codziennych przejazdach, warto pamiętać, że kierowców, prowadzących oznaczone pojazdy, wciąż obowiązują takie same jak wszystkich przepisy ruchu drogowego.