Co to jest wypadek drogowy?

wypadek samochodowy

Mianem wypadku drogowego często określa się różne zajścia na drodze. Warto jednak pamiętać, iż definicja wypadku jest ściśle określona. Formalnie kolizja i wypadek są dwoma różnymi wydarzeniami i nie należy ich używać zamiennie oraz mylić. Czym różni się kolizja od wypadku drogowego? Jak postępować w wyniku wystąpienia wydarzenia drogowego?

Kolizja a wypadek – najważniejsze różnice

Definicja wypadku drogowego przez wiele lat ulegała licznym modyfikacjom, jednakże aktualnie przyjęta wersja obejmuje: wydarzenie w ruchu lądowym wskutek którego śmierć poniósł conajmniej jeden z uczestników wypadków lub doszło do uszkodzenia ciała naruszającego czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni. Ponadto, wypadek drogowy spowodowany jest poprzez nieumyślne naruszenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest to, iż o rozstroju zdrowia lub uszkodzeniu ciała musi poświadczyć lekarz. Tylko jego opinia może wpłynąć na nomenklaturę wydarzenia drogowego.

Definicja kolizji jest podobna do wypadku, jednakże ustawodawca jasno podkreśla, iż podczas kolizji doszło do znaczących strat materialnych do których zalicza się m.in.: uszkodzenie samochodu, mienia prywatnego, urządzenia drogowego lub bagażu. Ponadto, o kolizji jest mowa, podczas gdy jeden z uczestników odniósł obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojowi zdrowia obejmujący okres poniżej siedmiu dni.

Istotne rozróżnienie dotyczy również regulacji prawnej. Roszczenia o naprawienie szkody przedawnia się po dwudziestu latach od momentu wystąpienia wypadku drogowego. Jednakże w przypadku kolizji drogowej okres ten wynosi zaledwie trzy lata. Jest to różnica, którą w bezpośredni sposób wpływa na naprawienie szkody i zwrot środków poniesionych wskutek wystąpienia wydarzenia drogowego.

Kluczowa kwestia odróżniająca wypadek drogowy od kolizji

Korzystając z definicji można jasno określić, że kwestią odróżniającą wypadek od kolizji jest zakres obrażeń jaki został poniesiony przez uczestników zdarzenia drogowego. Główną rolę odgrywa czas hospitalizacji, ponieważ w przypadku kolizji nie powinien on przekraczać siedmiu dni, natomiast po wypadku wynosi dłużej niż tydzień. Kwestie karne oraz decyzje dotyczące odszkodowania są uzależnione od oceny biegłego lekarza sądowego na podstawie obrażeń poniesionych przez poszkodowanego. Wobec tego bardzo ważną kwestią jest udanie się na obdukcję do katedry medycyny sądowej i udokumentowanie stanu zdrowia natychmiast po wystąpieniu zdarzenia drogowego.

Sposób postępowania – wypadek drogowy

Postępowanie podczas wypadku i kolizji jest bardzo podobne. Należy działać szybko i sprawnie, ponieważ od naszego tempa oraz poprawnego rozpoznania z jakim wydarzeniem drogowym mamy do czynienia może zależeć zdrowie lub życie poszkodowanych. Przede wszystkim na początku należy rozeznać czy ktoś ucierpiał. Później zabezpieczyć miejsce wypadku.

W przypadku kolizji należy usunąć pojazd jeżeli znajduje się w miejscu, które mogłoby zagrażać pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku wypadku nie należy zmieniać położenia pojazdów. Następnie, mając do czynienia z wypadkiem należy wezwać służby ratunkowe i przystąpić do udzielania pierwszej pomocy aż do momentu przyjazdu służb.

W przypadku kolizji nie jest konieczne wzywanie służb, chyba, że istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców mógł być nietrzeźwy. Jeżeli istnieje możliwość, należy wykonać zdjęcia dokumentujące zajście, gdyż fotografie mogą okazać się kluczowe w dalszym przebiegu sprawy.

[Głosów: 1   Average: 5/5]