Mandaty drogowe w Niemczech

Otwarte granice w ramach strefy Schengen w Unii Europejskiej, sprawiają, że Polacy coraz chętniej wybierają się swoimi samochodami do innych krajów w celach zawodowych oraz turystycznych.

Jednym z często obieranych kierunków są Niemcy. Należy pamiętać o tym, że podczas jazdy po tym kraju, obowiązuje nas niemieckie prawo drogowe.

Kodeks drogowy w Niemczech jest bardzo restrykcyjny i przewiduje o wiele bardziej surowe kary niż w Polsce. Prawo jazdy można tam stracić już po otrzymaniu 8 punktów karnych.

Jeśli chodzi o utratę prawa jazdy za przekroczenie prędkości to nie ma znaczenia czy takie wykroczenie miało miejsce na terenie zabudowanym czy też poza nim.

Należy również pamiętać o innych wykroczeniach, za które grozi utrata prawa jazdy. Zalicza się do nich niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i poganianie go.

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

Na obszarze Niemiec, przekroczenie prędkości o ponad 40 kilometrów na godzinę, będzie wiązało się z utratą prawa jazdy na miesiąc. Pozostałe kary za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym wyglądają następująco:
15 km/h30 euro i 0 punktów karnych
30 km/h70-95 euro i 1 punkt karny
40 km/h140-200 euro i 2 punkty karne
41-50 km/h280 euro i 2 punkty karne oraz utrata prawa jazdy na 2 miesiące
Powyżej 50 km/h480-600 euro i 2 punkty karne oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące

Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym

W Polsce czasową utratą prawa jazdy karani są kierowcy, którzy o 50 km/h przekroczą prędkość w terenie zabudowanym. Prawo niemieckie jest bardziej restrykcyjne i nie ma znaczenia miejsce popełnienia wykroczenia.

15 km/h15 euro i 0 punktów karnych
25 km/h80-95 euro i 1 punkt karny
31-60 km/h160-440 euro i 2 punkty karne oraz utrata prawa jazdy na 2 miesiące
Powyżej 60 km/h600 euro i 2 punkty karne oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące
Inne wykroczenia

Oczywiście należy również pamiętać o karach za inne wykroczenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na poniższe kary:


Spowodowanie wypadku przy zawracaniu – 90 euro i 1 punkt karny


Skręt z narażeniem zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego – 70 euro i 1 punkt karny


Nieużywanie oświetlenia poza terenem zabudowanym w warunkach ograniczonej widoczności – 60 euro


Parkowanie na zakazach oraz utrudnianie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym – 60-65 euro i 1 punkt karny


Przekroczenie terminu przeglądu o 8 miesięcy – 60 euro i 1 punkt karny


Jazda bez ogumienia zimowego – 60 euro i 1 punkt karny


Rozmowa przez telefon komórkowy podczas jazdy – 100 euro i 1 punkt karny


Niezatrzymanie się do kontroli policyjnej – 70 euro i 1 punkt karny


Wymuszenie pierwszeństwa – 70 euro i 1 punkt karny


Utrudnianie ruchu wyprzedzanemu pojazdowi – 200 euro


Wyprzedzanie na zakazie, z narażeniem innych uczestników ruchu drogowego lub uszkodzeniem mienia – 250-300 euro, 2 punkty karne i utrata prawa jazdy na 1 miesiąc.