Gdzie holowanie jest zabronione

Awarie pojazdów w trasie to powszechny problem, który dotyka wielu kierowców. Bardzo często uszkodzony pojazd nie jest w stanie przemieszczać się samodzielnie bądź jazda nim mogłaby być niebezpieczna. Wymaga wtedy przewiezienia na lawecie lub odholowania do miejsca planowanej naprawy. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach i na jakich drogach holowanie jest niedozwolone.

Jakie przepisy regulują holowanie

W polskim prawie kwestie dotyczące holowania uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, którą potocznie nazywa się często kodeksem drogowym. W dziale II, rozdziale 3, oddziale 9, artykule 31 zawarte są obowiązujące przepisy w zakresie holowania.

W jakich okolicznościach nie można holować

W Polsce holowanie niedozwolone jest na autostradach. Ograniczenia wiążą się jednak również z aspektami innymi niż rodzaj drogi. Zabronione jest holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach (chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich używania), holowanie za pomocą giętkiego połączenia, jeśli w pojeździe holowanym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony, holowanie więcej niż jednego pojazdu (wyjątkiem jest pojazd członowy), holowanie pojazdu z przyczepą bądź naczepą.

Kara za holowanie na autostradzie

Za holowanie pojazdu na autostradzie wbrew istniejącymi zakazowi grozi otrzymanie mandatu karnego. Aktualna wysokość mandatu za to wykroczenie drogowe wynosi 250 zł. Kary są elementem prewencji w zakresie niebezpiecznych sytuacji drogowych na autostradach, które może stwarzać samodzielne holowanie bez pomocy personelu specjalistycznego.

Holowanie na autostradach – wyjątki

Istnieje wyjątek od zakazu holowania na autostradach. Jest to holowanie przez pojazdy do tego przeznaczone. Może ono jednak odbywać się wyłącznie do najbliższego zjazdu z autostrady lub miejsca obsługi podróżnych (MOP). Musi być realizowane przez profesjonalną pomoc drogową albo obsługę danego odcinka autostrady.

Czy można holować na drogach ekspresowych

Nie ma przepisów, które zakazują holowania pojazdów na drogach ekspresowych. Istotne jest, żeby w przebiegu holowania pilnować dozwolonej prędkości. Prędkość pojazdu holującego nie może przekraczać 60 km/h w terenie niezabudowanym oraz 30 km/h w terenie zabudowanym.

Własna ocena sytuacji

Wskazane jest unikanie holowania na drogach, gdzie natężenie ruchu jest znaczne. Jakkolwiek nie ma zakazu holowania na drogach innych niż autostrady, planując trasę z holowanym pojazdem warto kierować się zasadami zdrowego rozsądku i potrafić racjonalnie ocenić prawdopodobny przebieg drogi i ewentualne ryzyka.

Przeciwwskazania do holowania

Producenci nie zalecają holowania pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym i hydropneumatycznym, z automatyczną skrzynią biegów, jak również z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Alternatywa dla holowania

We wszystkich przypadkach, w których holowanie jest niemożliwe lub niezalecane, wskazany jest przewóz pojazdu na lawecie. Transport lawetą jest bardzo bezpiecznym, a zarazem najszybszym sposobem przewiezienia uszkodzonego samochodu. Polecamy wszystkim skorzystać z profesjonalnych pomocy drogowych poprzez serwis: PomocDrogowa.info