holowanie z oc sprawcy

Pomoc drogowa z OC

Niespodziewane awarie czy stłuczki to codzienność na drogach. Nie da się ich przewidzieć, ale da się przygotować na taką ewentualność, wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia, który pokryje koszt odholowania pojazdu z miejsca zdarzenia. W przypadku wypadku bądź kolizji, gdzie możliwe jest przypisanie winy jednemu z kierowców, poszkodowanemu przysługuje holowanie z OC sprawcy. Z artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć na temat korzystania z pomocy drogowej w kontekście ochrony ubezpieczeniowej.

Pomoc drogowa z OC sprawcy

Jeżeli dojdzie do zniszczenia bądź uszkodzenia pojazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do pokrycia kosztów odholowania auta z OC sprawcy zdarzenia drogowego. Odholowanie niezbędne jest, kiedy stan techniczny samochodu uniemożliwia kontynuację jazdy bądź pozostawienie go na drodze stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub ryzyko kradzieży. Samochód odstawiany jest do miejsca zamieszkania właściciela lub do warsztatu, w którym wykonana zostanie naprawa.

Wysokość zwrotu kosztów z OC sprawcy

Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu całości kosztu odholowania pojazdu przez pomoc drogową i pokryć jedynie część należności. Dzieje się tak, kiedy cena usługi odbiega od standardowych przeciętnych cen tego typu przewozu w danym rejonie. Osoba poszkodowana ma bowiem obowiązek minimalizowania rozmiaru szkody i zbyt wysoki koszt uznany może być za nieracjonalny. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi jednak wziąć pod uwagę stan poszkodowanego. Jeśli z racji poniesionych obrażeń poszkodowany mógł nie mieć właściwego rozeznania sytuacji lub pomoc drogowa była wzywana przez służby mundurowe, zasady tej nie stosuje się i ubezpieczyciel pokrywa całkowity koszt holowania.

Forma zwrotu kosztów

Poniesienie przez zakład ubezpieczeń kosztu lawety z OC sprawcy może odbywać się w dwojaki sposób. Najczęściej osoba poszkodowana opłacić musi fakturę za holowanie, a następnie zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o refundację kosztów usługi. Zdarza się również, że pomoc drogowa zwraca się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, które finansuje lawetę, nie jest to jednak reguła.

OC a assistance

OC (czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W jego zakres wchodzi głównie rekompensata szkód materialnych i osobowych, które powstały na skutek spowodowania wypadku bądź kolizji na drodze. Ubezpieczenie assistance obejmuje natychmiastowe wsparcie, które przysługuje ubezpieczonemu w sytuacji awarii lub wypadku bądź kolizji. Pomoc wynikająca z assistance jest wszechstronna, a w jego zakres wchodzi między innymi holowanie pojazdu. Poniesienie przez firmę ubezpieczeniową kosztu holowania ma miejsce również wtedy, kiedy szkoda wystąpiła z winy kierowcy. Funkcjonują jednak pewne wyłączenia. Dotyczą one między innymi spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Koszt ubezpieczenia assistance

Cena, którą musimy zapłacić za ubezpieczenie assistance, zależy od jego zakresu oraz parametrów dotyczących ubezpieczanego pojazdu (między innymi jego wieku). Podstawowe pakiety assistance są czasami oferowane bezpłatnie przy zakupie OC.