Czy pomoc drogowa musi mieć viaTOLL?

viaTOLL

1 lipca 2011 roku to data, od której na polskich drogach został wdrożony system viaTOLL, czyli elektroniczny system pobierania opłat za przejazd danym odcinkiem.

Czy viaTOLL dotyczy wszystkich aut?

Elektroniczny system pobierania opłat nie dotyczy wszystkich aut. Swoim zakresem obejmuje on samochody o dopuszczalnej masie ciężkości przekraczającej 3,5 tony.

Czy viaTOLL dotyczy autolawet?

Elektroniczny system pobierania opłat swoim zakresem nie obejmuje autolawet, których dopuszczalna masa ciężkości jest mniejsza niż 3,5 tony. Warto zaznaczyć, że lawety, których masa przekracza 3,5 tony, nie są zwolnione z poboru opłat.

viaTOLL swoim zakresem obejmuje również auto i lawetę w sytuacji, gdy ich łączna suma jest większa niż 3500 kg.jeśli suma DMC tych pojazdów przekracza 3500 kg.

Autolaweta, masa pojazdów i dowód rejestracyjny transportowanego samochodu

W przypadku kontroli ciężkości autolawety bardzo trudno jest udowodnić służbom kontroli, że łączna suma ciężkości pojazdów niewiele przekracza wartość 3,5 tony. Brak dokładnie wykonującej pomiar wagi uniemożliwia jednoznaczne wskazanie o ile rzeczywiście została przekroczona dopuszczalna masa ciężkości aut. Dowód rejestracyjny przewożonego samochodu określa masę auta z jego standardowym wyposażeniem, czyli płynami (paliwo, oleje, smary, pozostałe ciecze), nie uwzględnia też wagi kierowcy i pasażerów. Bardzo trudno także wyszukać informacje dotyczące obowiązku posiadania dokumentów rejestracyjnych transportowanego auta przez kierowcę autolawety.